Logo
東海大學應用物理學系-最新消息-課程-2017 東海大學高中生網路先修課程 圓滿結束囉!

2017 東海大學高中生網路先修課程 圓滿結束囉!

  • 單位 : 物理系
  • 分類 : 課程
  • 點閱 : 1345
  • 日期 : 2017-07-18
高中生網路先修課程 已於7/15 舉行實體考試並圓滿結束囉!
恭喜各位有通過的同學們 ~
課程通過名單如下 :


     科技與物理 通過名單 
 
程O榕    O     O    
黃O容    O     O    
張O安            陳O    O   
高O廷           陳O     余O
    陳O O     O   
O     O     O   
O    O         李O
    文  O O      

    計算物理一 通過名單

程O榕 謝O芊
朱O安 栗O涵
文   O 盧O弘
高O廷 王O熙
林O豪