Logo

碩士班招生

點閱數:394
110學年度 應用物理系
碩士班 招生中 


 碩士班 甄試 報名時間: 2020/10/15(四) ~2020/11/05(四)    
※ 碩士班 考試 報名時間: 2020/12/23(三) ~2021/02/23(二)   
 


      

----------------------------------------------------------------
碩士班課程地圖 : 
https://ithu.tw/4G7
碩士班必修課目表: 
https://ithu.tw/4G8
---------------------------------------------------------------- 


歡迎進入東海應用物理,選擇你有興趣的領域,加入尖端研究的行列!
 

  碩士班 甄試 報名時間: 2020/10/15(四)~2020/11/05(四)    
※ 碩士班 考試 報名時間: 2020/12/23(三) ~2021/02/23(二) 
  


      


----------------------------------------------------------------------------------------

歡迎英雄有任何問題,皆可來信來電詢問喔!
英雄信箱: phys@thu.edu.tw
來電專線: 04-23594778

----------------------------------------------------------------------------------------

招生海報