Logo

110個人申請資訊總覽

點閱數:11100      

    

 
   


----------------------------------------------------
書審面試非技巧

書審資料怎麼準備? 資料放的多就是好嗎?
面試要帶什麼東西? 需要穿西裝穿洋裝嗎? 
先來看個影片,對書審面試有個基本概念 GO~
-----------------------------------------------------------
你發問,我來答 ! 

東別有什麼好吃的店?
物理系畢業可以從事什麼工作?
是否一定要住校?
物理系有什麼有趣的課?

課程會不會很難?
想發問的........這裡一次給你需要的答案~~~
快來加入line社群:東海物理寶寶群!
完整匿名,只要有line就可以加入,想問什麼,助教、學長姐駐點讓你問~~------------------------------------------------------------